“Đa dạng hóa công tác tuyên truyền để đưa Luật Công đoàn đi vào cuộc sống người lao động” PDF. In Email
Thứ bảy, 15 Tháng 12 2012 13:09

Ngày 20/6/2012, Quốc hội thông qua Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi), trong đó Luật Công đoàn (CĐ) sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2013. PV Tạp chí Cao su VN đã có cuộc trao đổi với ông Phan Tấn Hải – Phó Chủ tịch thường trực CĐ Cao su VN, về những điểm mới đáng chú ý của Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn (sửa đổi), cũng như làm thế nào để tuyên truyền hai bộ luật quan trọng này đến người lao động. Ông Hải cho biết:

     Luật CĐ sửa đổi là cơ sở pháp lý quan trọng cho hoạt động CĐ, khẳng định địa vị pháp lý, vai trò của CĐ trong thể chế chính trị của xã hội VN; quyền, trách nhiệm và cơ chế đảm bảo để CĐ thực hiện tốt chức năng của CĐ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế.

     Luật CĐ sửa đổi gồm 6 chương, 33 điều (tăng 2 chương và 14 điều so với Luật CĐ 1990). Luật CĐ sửa đổi đã thể chế hóa các quan điểm, đường lối của Đảng về hoàn thiện, phát triền nền kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về: “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân VN thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Luật CĐ sửa đổi được tiến hành đồng thời với sửa đổi toàn diện Bộ luật Lao động năm 1994, bảo đảm tính thống nhất đồng bộ của pháp luật về CNLĐ và CĐ.

     Luật CĐ đã xác định rõ đối tượng, phạm vi điều chỉnh liên quan đến CĐ. Phạm vi điều chỉnh của Luật CĐ sửa đổi bao gồm: Sự công nhận về mặt pháp lý của Nhà nước đối với quyền CĐ đối với người lao động; các quyền cơ bản của tổ chức CĐ; quy định trách nhiệm của Nhà nước, cơ quan Nhà nước và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đối với hoạt động CĐ; những bảo đảm của Nhà nước cho hoạt động của CĐ… Theo tôi, Luật CĐ sửa đổi lần này có nhiều quy định cụ thể, tiến bộ, bảo đảm quyền tổ chức và hoạt động CĐ các cấp.

    - Ông có thể cho biết những tiến bộ đó là gì?

     Ông Phan Tấn Hải: Luật CĐ sửa đổi lần này có nhiều quy định mới, rõ ràng. Cụ thể như: Luật CĐ sửa đổi đã luật hóa quy định tất cả các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp đóng kinh phí CĐ bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động (khoản 2, Điều 26). Quy định này được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu về lý luận, pháp lý và tổng kết thực tiễn trên 20 năm hoạt động CĐ. Thêm nữa, Luật CĐ sửa đổi còn quy định CĐ cấp trên đại diện cho người lao động trong các doanh nghiệp chưa có CĐ, là sự đánh giá cao vai trò của CĐ trong thực tế và cũng đòi hỏi CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở phải nỗ lực hơn nữa để đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và kể cả của người lao động đối với tổ chức CĐ. Do đó, tất cả các doanh nghiệp có hay chưa có tổ chức CĐ cơ sở đều phải trích kinh phí CĐ. Điều đó sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập CĐ trong các doanh nghiệp.

      Bên cạnh những quy định tiến bộ trên, Luật CĐ sửa đổi còn quy định mức thời gian làm việc cụ thể cho cán bộ làm công tác CĐ bán chuyên trách. Bên cạnh đó, trước khi cắt hợp đồng lao động người sử dụng lao động phải thông qua CĐ cơ sở…

    - Chỉ còn hơn 1 tháng nữa Luật CĐ sẽ chính thức có hiệu lực. Vậy CĐ Cao su VN đã làm gì để Luật CĐ đi vào cuộc sống người lao động trong ngành?

     Ông Phan Tấn Hải: Từ khi Bộ luật Lao động và Luật CĐ được Quốc hội thông qua, chúng tôi đã lên kế hoạch, tiến hành nhiều hình thức cụ thể để tuyên truyền  luật đến với người lao động. Đối với các cấp CĐ cơ sở, chúng tôi đề nghị triển khai nhanh công tác tuyên truyền, đồng thời phải đa dạng hóa công tác này để đưa Bộ luật Lao động và Luật CĐ sửa đổi đến với từng đoàn viên và CNVC-LĐ.

     Hiện nay các cấp CĐ trực thuộc đã và đang tiến hành công tác tuyên truyền thông qua nhiều hình thức như tuyên truyền  tại các tổ CĐ, xây dựng góc văn hóa, sinh hoạt CĐ… đồng thời lồng ghép tuyên truyền trong các hội nghị tổng kết, lễ mừng công, đại hội CĐ cấp cơ sở  

     Song song đó, CĐ Cao su VN còn trực tiếp cử cán bộ xuống tận cơ sở để mở lớp tuyên truyền vận động cho các cán bộ, đoàn viên CĐ hiểu về Bộ luật Lao động và Luật CĐ sửa đổi. Tại các buổi tuyên truyền này, chúng tôi đã phối hợp với Trường Đoàn các tỉnh để sử dụng hoạt náo viên vào các lớp tuyên truyền nhằm đẩy mạnh chất lượng của lớp học. Thông qua đó, các học viên được chơi nhiều trò chơi vui nhộn, có tính tập thể cao và thi tìm hiểu Bộ luật Lao động và Luật CĐ qua các câu hỏi trắc nghiệm ngay sau bài tuyên truyền hướng dẫn của báo cáo viên.

                                                                                 Ng. Cường (thực hiện)